ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

 

Κατά την επίσκεψη η γυναίκα πρέπει να έχει μαζί της όλες τις προηγούμενες εξετάσεις που έχει κάνει για τους μαστούς της. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση στο μαστό πρέπει να έχει μαζί της το πρακτικό χειρουργείου και τα αποτελέσματα των βιοψιών. Εάν λαμβάνει αγωγή πρέπει να γνωρίζει ποιά είναι αυτή.

Στις περιπτώσεις που προσέρχεται γιά ψηλαφητό μορφωμα θα ερωτηθεί πόσο καιρό αυτό το ψηλαφά, αν είναι νεό εύρημα ή εάν προηγήθηκε κάτι με το οποίο μπορεί να σχετίζεται (πχ τραύμα), εάν το μέγεθος αυτού αλλάζει κατά τη διάρκεια της περιόδου κ.τ.λ.

Ο ιατρός θα ρωτήσει για το ιστορικό καρκίνων στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον (εξ αίματος συγγένεια) και για συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού (λήψη ορμονών, κάπνισμα κ.α).

Εάν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης πρέπει να αναφέρεται γιατί ο μαστογραφικός έλεγχος που μπορεί να ζητηθει έχει ακτινοβολία.

Πρίν την επίσκεψη καλό είναι η γυναίκα να έχει σημειώσει τις απορίες τις για να συζητηθούν στον ίδιο χρόνο.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι χρήσιμο να αρχειοθετείται από τη γυναίκα για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 

Πρίν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση πρέπει να έχει συζητηθεί με τον ιατρό το είδος της επέμβασης και οι πιθανές επιπλοκές. Η ασθενής καλείτε να υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης για λόγους αρχείου.

Η ασθενής πρέπει να αναφέρει όλη τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει μια και αυτή μπορεί να επηρεάσει το χειρουργείο και να χρειαστεί ειδική προετοιμασία (όπως με τα τα αντιπηκτικά) και καταγράφονται πιθανές αλλεργίες.

Αναφέρονται και αξιολογούνται συνοδά νοσήματα-πλήρες ιατρικό ιστορικό.

Σε περίπτωση που ζητηθεί προεγχειρητικός έλεγχος πρέπει να προσκομμίζονται όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο χειρουργός -ειδικά για τα χειρουργεία που θα γίνουν με γενική αναισθησία- ενημερώνει την ασθενή για τους περιορισμούς στη λήψη νερού και τροψής πριν από το χειρουργείο.

Η ασθενής πρέπει να είναι νηστική και να συνοδεύεται τη μέρα του χειρουργείου.

Καλό είναι η ασθενής να λαμβάνει γραπτές οδηγίες για μεγαλύτερη ασφάλεια.