ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

 

Με τη διάγνωση σε ενα χρόνο εννοούμε τους χειρισμούς που επιτρέπουν τη διάγνωση στην αρχική επίσκεψη-εξέταση της ασθενούς.

Όταν σε μία γυναίκα ψηλαφηθεί μόρφωμα στο μαστό είναι δυνατή η λήψη δείγματος για ιστολογική εξέταση και βιοψία κατά την αρχική επίσκεψή της στον ιατρό. Αυτό είναι δυνατό όταν ο ιατρός μπορεί να λάβει το δείγμα με χοντρή ή λεπτή βελόνη καθοδηγούμενος συνήθως με υπερηχογράφημα για να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας.

Αυτό είναι δυνατό στο ιατρείο μας και τα αποτελέσματα δίδονται σε δύο εργάσιμες μέρες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να κινηθεί ταχύτερα με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία.