ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

 

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και ειδικά αυτού που ανιχνεύεται εγκαίρως είναι κατά βάση χειρουργική.

Το χειρουργείο είναι απαραίτητο για την αφαίρεση του όγκου και την εξέταση των λεμφαδένων της μασχάλης από την ίδια πλευρά.

Η χειρουργική εκτομή με διατήρηση του μαστού αφορά στην πλήρη εκτομή του όγκου με όρια ασφαλή γύρω από αυτόν ενώ ο μαστός παραμένει.Για τις περισσότερες γυναίκες με αρχικό στάδιο νόσου, αυτή η χειρουργική θεραπεία όταν συνδιαστεί με ακτινοβολία είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη μαστεκτομή.

Η μαστεκτομή είναι η αφαίρεση όλου του μαστού και γίνεται όταν υπάρχουν αντενδείξεις για ακτινοθεραπεία, όταν ο όγκος είναι τέτοιος ώστε δεν επιτρέπει τη διατήρηση του μαστού με ασφάλεια ή καλό αισθητικό αποτέλεσμα, όταν υπάρχουν περισσότερες απο μια εστιές καρκίνου σε απόσταση μεταξύ τους, όταν η γυναίκα το επιθυμεί κ.α.

Ο χειρουργικός χειρισμός των λεμφαδένων της μασχάλης ειδικά όταν πρόκειται για αρχικά στάδια με προεγχειρητική εκτίμηση για φυσιολόγικούς λεμφαδένες γίνεται με την τεχνική του φρουρού λεμφαδένα.Η γυναίκα λαμβάνει προεγχειρητικά ραδιοφάρμακο και διεγχειρητικά γίνεται τοπικά ένεση χρωστικής.Αυτοί οι δύο τρόποι επιτρέπουν την χειρουργική ανίχνευση συνήθως ένα ή δύο λεμφαδένων οι οποίοι εξετάζονται την ίδια στιγμή και αν είναι θετικοί τότε προχωρά ο χειρουργός σε λεμφαδενικό καθαρισμό.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο λεμφαδενικός καθαρισμός γίνεται εξ αρχής.

Συμπληρωματικές θεραπείες μετά το χειρουργείο είναι η χήμειοθεραπεια , η άκτινοθεραπεια και η ορμονικοί χειρισμοί με φάρμακα.

Η χημειοθεραπεία γίνεται με την ενδοφλέβια ή απο του στόματος χορήγηση φαρμάκων από τους ογκολόγους. Σε μερικές περιπτώσεις ειδικά πολύ πρώιμου καρκίνου με καλή πρόγνωση η γυναίκα μπορεί να μην χρειαστεί χημειοθεραπεία.

Η ακτινοθεραπεία είναι η ακτινοβολία του μαστού και δρά τοπικά στην περιοχή του μαστού.Συνήθως είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που ο μαστός διατηρείται χειρουργικά.

Οι ορμονικοί χειρισμοί αφορούν στη λήψη φαρμάκων με σκοπό τον ορμονικό έλεγχο στις γυναίκες που πάσχουν από ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους.

Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αρχική χειρουργική αντιμετώπιση η γυναίκα μπορεί να λάβει ειδική θεραπεία με σκοπό την συρρίκνωση του όγκου ώστε αυτός να γίνει χειρουργήσιμος.

Η γυναίκα σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποκαταστήσει το μαστό της χειρουργικά και αυτό είναι δυνατό μετά το πέρας των θεραπειών ή σε κάποιες περιπτώσεις και κατά την αρχική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Όλες οι θεραπείες κρίνονται με το είδος του καρκίνου, την ηλικία της γυναίκας και τα συνοδά προβλήματα και σε κάθε περίπτωση ο ιατρός προτείνει αυτό που δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια.