Είναι η υγεία του μαστού εξαρτώμενη από την υγεία του περιβάλλοντος;

Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν την ανασκόπηση του NCBI με τίτλο: «Στοιχεία 2017: Ενημέρωση σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του καρκίνου του μαστού και του περιβάλλοντος» αποκαλύπτει κάποια στοιχεία σχετικά με αυτήν τη συζήτηση. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, ενισχύεται το συμπέρασμα ότι η έκθεση σε μια μεγάλη ποικιλία τοξικών ουσιών- πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε κοινά, καθημερινά προϊόντα και υποπροϊόντα – μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Όπως ολοκληρώνεται από τις εκθέσεις της Presidential Cancer Panel και του the Interagency Breast Cancer and Environment Research Coordinating Committee, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί η αυξανόμενη βιβλιογραφία που καταδεικνύει συνδέσεις μεταξύ εκθέσεων σε περιβαλλοντικά τοξικά και μετέπειτα ανάπτυξη ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, και να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

  • Χρησιμοποιήστε φιλικά προς το περιβάλλον, μη τοξικά προϊόντα καθαρισμού.
  • Φάτε φρούτα, λαχανικά και τοπικά τρόφιμα.
  • Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα.

Πηγή: www.ncbi.nlm.nih.gov