Συστάσεις για προγραμματισμένες και έκτακτες εξετάσεις

 

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση παθήσεων μαστού στην περίοδο που διανύουμε τροποποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις επισήμων φορέων και αναλόγως την πάθηση.

Οι προληπτικές εξετάσεις συστήνεται να αναβληθούν προς αποφυγή συνωστισμού, εκτός αν υπάρχει λόγος για το αντίθετο. Δηλαδή, επείγον πρόβλημα για το οποίο ο ιατρός προτείνει άμεση εξέταση.

Συστήνεται η αναβολή χειρουργείων για καλοήθεις παθήσεις προς αποφυγή μετάδοσης του ιού. Παθήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αυστηρή τήρηση των μέτρων προφύλαξης.

Ασθενείς που είναι ήδη σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού, θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου και πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης οι ίδιοι καθώς και το προσωπικό που τους φροντίζει!

Η γενικότερη αντίληψη είναι ότι επισκέψεις σε ιατρεία ή διαγνωστικά κέντρα, που μπορούν αναβληθούν με ασφάλεια, να αναβάλλονται μέχρις ότου προκύψουν νεότερα δεδομένα ή οδηγίες.

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή τροποποίηση της παρακολούθησης σας επικοινωνήστε με τον ιατρό σας!
(American society of breast surgeons & England NHS UK)