Ένας αναλυτικός οδηγός αντιμετώπισης του Covid-19 από την Κίνα

 

Ένας αναλυτικός οδηγός αντιμετώπισης του Covid-19 από την Κίνα. Σε αυτόν τον πρωτοφανή παγκόσμιο πόλεμο μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία. Έως τη Νίκη. Και μετά από αυτήν.

https://drive.google.com/file/d/1xcqm5tqSOUzQYVOpVKcTH36ySzoR_2Ht/view?fbclid=IwAR0xF83emNOw2FyzefX1yivI2X8NXGrcF1wfreMQI5ugR8u025n0qX9Cans