Η συχνότητα των γυναικών με παθήσεις μαστού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, σημειώνεται μεγάλη εξέλιξη τόσο στα διαγνωστικά μέσα (ψηφιακή - μαγνητική μαστογραφία κλπ) όσο και στις μεθόδους θεραπείας.

Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τα τρέχοντα πρωτόκολλα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με παθήσεις μαστού γίνεται στην Κλινική "Άγιος Λουκάς".

Στο ιατρείο μαστού απευθύνονται:

Γυναίκες με ευρήματα
(στην ψηλάφηση, στη μαστογραφία, στον υπέρηχο μαστών)

Γυναίκες υψηλού κινδύνου
(ιστορικό πάθησης μαστού, ιστορικό χρήσης ορμονών, επιβαρυμένο κληρονομικό ιστορικό)

Γυναίκες που παραπέμπονται από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

Γυναίκες που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παρακολούθησή τους
(πυκνοί μαστοί, ινοκυστική μαστοπάθεια, ενθέματα σιλικόνης)

Γυναίκες με επείγοντα προβλήματα
(φλεγμονή, απόστημα, μαστίτιδα λοχείας)

Άνδρες ασθενείς
(ογκίδια μαστών, γυναικομαστία)

Στο ιατρείο παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που αφορούν σε παθήσεις των μαστών (καλοήθεις και κακοήθεις).

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης βιοψιών με λεπτή βελόνη (FNA) ή με χοντρή βελόνη (TRU CUT) σε βλάβες που είναι ψηλαφητές ή σε μή ψηλαφητές με την καθοδήγηση υπερήχων.

Οι εξετάσεις καλύπτοναι από την γραμματεία με ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η γραμματειακή υποστήρηξη είναι καθημερινή και συνεχής.

Τα επείγοντα ραντεβού και τα χειρουργικά περιστατικά καλύπτονται κατά προτεραιότητα.

  • 24-ωρη ιατρική κάλυψη για επείγοντα περιστατικά
  • 24-ωρη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας για επείγουσες ιατρικές συμβουλές
  • Ψηφιακός ιατρικός φάκελος ασθενών
  • Ηλεκτρονική υπενθύμιση επόμενου ραντεβού.
  • Μικροβιολογικές εξετάσεις, ψηφιακή μαστογραφία, μέτρηση οστεοπόρωσης, μαγνητική τομογραφία κλπ
  • Συνταγογράφηση φαρμάκων καί διαγνώστικων εξετάσων